Zapisnika četrte in pete seje Sveta KS v letu 2019 > Krajevna skupnost Slovenski Javornik - Koroška Bela
Copyright © 2020 KS Sl.Javornik-Kor.Bela / Matičk webdesign
Greytness by Adammer