Galerija

DSC02233
DSC02209
DSC02210
DSC02301
DSC02242
DSC02208

Predstavitev kraja

Najdaljšo zgodovino v naši KS imata vsekakor Koroška Bela in Potoki. Na najstarejše čase, ki jih danes imenujemo kar po materialih, iz katerih je takrat človek izdeloval orodja in orožja (kamena, bakrena in bronasta ter železna doba), spominjajo nekateri predmeti, ki so jih našli na tem področju, na primer sekire in sulice.

Ko so bili v naših krajih Rimljani, so ljudje znali izdelovati odlične železne izdelke. Naseljevali so se na težko dostopnih krajih, saj bi jih sicer pobila številna roparska ljudstva. Eden takih je 1046m visoka Ajdna nad Potoki. Tu so ostanki stavb in grobov. Rimski novci, ki so jih našli v dolini pa dokazujejo, da so tod ob Savi vodile rimske poti. Čas, ko so v naše kraje prišli Slovani, zaključi obdobje antike in ga začnemo poimenovati srednji vek. Nekaj dragocenih najdb iz tega časa so arheologi našli tudi na Ajdni.

Te predmete danes iščejo arheologi in ko jih najdejo, jih očistijo, včasih tudi obnovijo, razstavijo ali shranijo v muzejska skladišča. Tu potem potem počakajo predvsem na arheologe in zgodovinarje, da na osnovi teh predmetov opišejo čas in način življenja teh najstarejših ljudstev. Tokrat so to kraji okrog Koroške Bele, Javornika in Potokov. Več je teh predmetov, lažje je opisati zgodovino določenega kraja. Ker je to še čas, iz katerega se niso ohranili pisni viri, je proučevanje tega obdobja še toliko težje. Toda s stoletji začnejo nastajati tudi pisni dokumenti, ki omogočajo boljše poznavanje tega časa. 

Pred tisoč leti 

O stalnih naseljencih lahko z večjo gotovostjo govorimo šele v času, ko se število virov, predvsem pisnih, poveča. Takrat so na območju Koroške Bele prišli do svojih posesti škofje iz Briksna z južne Tirolske. O tem času največ razberemo iz urbarjev, v katerih je bilo popisano premoženje pa tudi dajatve, ki so jih morali dajati kmetje svojim gospodarjem. Kmetije so takrat imenovali z nemškim imenom hube.

Tak urbar so vodili tudi na blejskem gradu. Ta ima vpisanih že 16 kmetij na Koroški Beli in štiri na Potokih. Poleg živali, žita, jajc so morali blejskemu gospodu plačevati davek v denarju. Iz teh knjig – urbarjev izvemo, da je bila takrat Koroška Bela že kar velika vas in da so bili kmetje dokaj premožni. Bili so lastniki polj in travnikov in celo pašnikov na okoliških rovtih in planinah. 

Vir: Gornjesavski muzej Jesenice

Copyright © 2022 KS Sl.Javornik-Kor.Bela / Matičk webdesign
Greytness by Adammer