Podatki

Krajevna skupnost
SLOVENSKI JAVORNIK - KOROŠKA BELA

Cesta Borisa Kidriča 37c
SI 4270 Jesenice

Tel/Fax: +386 (0) 4 586 6150
E-naslov: info@ks-sjkb.si
Web: www.ks-sjkb.si

Uradne ure: 2. in 4. sreda v mesecu od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure
torek in četrtek od 8. do 14. ure.

Lokacija:

Statistični podatki


KS Slovenski Javornik - Koroška Bela: Gostota naseljenosti


OBČINA  KRAJEVNA SKUPNOST
 POVRŠINA m2
 ŠT.PREBIVALCEV GOSTOTA (PREB/KM2)
Jesenice  Slov. Javornik - Koroška Bela
 28.620.308  4624  161,5636002

Naselja v KS: Gostota naseljenosti

OBČINA  NASELJE
 POVRŠINA m2
 ŠT.PREBIVALCEV GOSTOTA (PREB/KM2)
Jesenice  Koroška Bela
16.306.038  2218 136,0232325
Jesenice  Slovenski Javornik
2.527.145  1990
787,4495622
Jesenice  Javorniški Rovt
5.806.365  254
43,74509698
Jesenice  Podkočna  2.353.037  53
22,52407793
Jesenice  Potoki
3.883.543  116
29,86963193

Naselja v KS: Povprečna starost

OBČINA  NASELJE
 POVPREČNA STAROST
Jesenice  Koroška Bela
43,14339291
Jesenice  Slovenski Javornik
43,80967115
Jesenice  Javorniški Rovt
42,66373588
Jesenice  Podkočna  45,45510416
Jesenice  Potoki
41,94218183

Vir: CRP 1.7.2011 MNZ
Copyright © 2022 KS Sl.Javornik-Kor.Bela / Matičk webdesign
Greytness by Adammer