Podatki

Krajevna skupnost
SLOVENSKI JAVORNIK - KOROŠKA BELA

Cesta Borisa Kidriča 37c
SI 4270 Jesenice

Tel/Fax: +386 (0) 4 586 6150
E-naslov: info@ks-sjkb.si
Web: www.ks-sjkb.si

Uradne ure: 2. in 4. sreda v mesecu od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure
torek in četrtek od 8. do 14. ure.

Lokacija:

Panorama

Panorama1

Več o našem kraju

V krajevno skupnost Slovenski Javornik - Koroška Bela spadajo naselja: Koroška Bela, Slovenski Javornik, Javorniški rovt, Potoki, Podkočna, Trebež in del Tomšičeve. Kraji ležijo na sončni strani Karavank na območju, kjer se Radovljiška ravnina, ki ji večkrat rečemo kar „Dežela“, zoži v Gornjesavsko dolino. To večkrat imenujemo kar „Dolina“. Koroška Bela je stisnjena med vzpetinami ob potoku Bela, nad Potoki pa se kot strma kamnita gmota dviga starodavna Ajdna. Slovenski Javornik je zavzel prostor ob potoku Javornik pa tudi južneje vse do reke Save. Ti kraji so znani tudi po tem, da so pozimi, ko v dolini že zelo zgodaj zaide sonce za greben Mežakle, še pozno v popoldanski čas obsijani s soncem.

O tem, kako je Koroška Bela dobila ime pripoveduje naslednja zgodba, ki jo je po pripovedovanju svoje stare mame zapisal Matjaž Rožič: „Po karavanških hribih in gorah so pasli pastirji z obeh strani Karavank, s koroške in kranjske. Ker paše ni bilo zadosti, so si bili pastili na bojni nogi . Za zagotovitev premirja so sklenili, da se srečajo na Belščici na vrhu Karavank in tisti, ki bo lahko prisegel, da stoji na svoji zemlji, bo imel večje pravice nad pašniki na planini''.

Koroški in kranjski pastirji so se tako nekega dne srečali na
Belščici. Prvi so bili na vrsti kranjski pastirji. Toda bilo jih je premalo in niso upali priseči, saj so se bali, da bi jih ob krivi prisegi ubila strela. Ko so prišli na vrsto koroški pastirji, so v en glas prisegli, da stojijo na svoji zemlji. Kot dokaz so za to iz cokel stresli zemljo, ki so jo prinesli iz koroških vasi. Od tistih časov naj bi bili ti kraji „koroški“, Bela pa Koroška Bela.“

O Javorniku pa je v svoji knjigi Slava vojvodine Kranjske lepo napisal Janez Vajkard Valvasor: „Javornik se nahaja na Zgornjem Kranjskem dve milji nad mestom Radovljica, pod visokimi snežnimi gorami. Njegovo ime se ga je prijelo od kranjske besede Jauerneza, kar pride od javor, ki je vrsta platane, ker tod raste veliko javorja...“

Da bi kraj še bolje spoznali, si bomo pomagali z opisom domačina in pisatelja Pavleta Zidarja v eni od svojih številnih povesti: „Meje na Javorniku pa niso tekle ostro samo po naših vrtovih, zagrajenih s plotovi, temveč so tekle tudi v samem kraju, saj se je delil na Zgornje in Spodnje Borovlje, na Javornik in Zajavornik ter Zaštreko...“

Vir: Gornjesavski muzej Jesenice

Copyright © 2022 KS Sl.Javornik-Kor.Bela / Matičk webdesign
Greytness by Adammer